COOKIE POLICY / PRIVACY POLICY

Privacy Policy
Last Updated On 05-Feb-2024
Effective Date 05-Feb-2024

Privacybeleid van Bowie Dogwalking

In dit Privacybeleid staat beschreven hoe je Persoonsgegevens worden verzameld, gebruikt en aan anderen worden verstrekt wanneer je een bezoek brengt aan www.bowiedogwalking.be (de “Site”).

WELKE PERSOONSGEGEVENS WE VERZAMELEN

Wanneer je een bezoek brengt aan de Site, verzamelen we automatisch bepaalde gegevens over je apparaat, waaronder gegevens over je webbrowser, IP-adres, tijdzone en bepaalde cookies die op je apparaat zijn geïnstalleerd. Terwijl je de Site doorbladert, verzamelen we bovendien gegevens over de individuele webpagina’s of producten die je bekijkt, de websites of zoektermen die je op de Site hebben gebracht, en informatie over je interactie met de Site. Deze automatisch verzamelde gegevens noemen we “Apparaatgegevens”.

We verzamelen Apparaatgegevens met gebruik van de volgende technologieën:

  • “Cookies” zijn gegevensbestanden die op je apparaat of computer worden geplaatst en vaak een anonieme unieke id bevatten. Ga voor meer informatie over cookies en het uitschakelen van cookies naar: http://www.allaboutcookies.org.
  • “Logbestanden” traceren handelingen op de Site en verzamelen gegevens waaronder je IP-adres, het browsertype, de internetprovider, pagina’s waarvandaan je naar de Site wordt gestuurd en waar de Site je naartoe stuurt, en datum- en tijdsaanduidingen.
    • “Webbakens”, “tags” en “pixels” zijn elektronische bestanden die worden gebruikt om gegevens te registreren over je gebruik van de Site.

      Wanneer je een aankoop doet of probeert te doen op de Site, verzamelen we bepaalde gegevens van je waaronder je naam, factuuradres, bezorgadres, e-mailadres en telefoonnummer. Wij noemen deze gegevens “Adresgegevens”.

Wanneer we het in dit Privacybeleid hebben over “Persoonsgegevens”, bedoelen we daarmee zowel Apparaatgegevens als Adresgegevens.

HOE WE JE PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN

We gebruiken de Adresgegevens die we verzamelen in het algemeen om afpraken af te handelen die via de Site zijn geplaatst. We gebruiken deze Adresgegevens bovendien om:
met je te communiceren;
en;
je informatie en advertenties over onze producten of diensten te sturen, volgens de door jou aangegeven voorkeuren (dit is op het moment van dit schrijven niet van toepassing, maar zou later ingesteld kunnen worden).
De Adresgegevens die worden ingevoerd in onze contactformulieren worden enkel opgeslagen in de backoffice van onze Site en verstuurd via mail naar info@bowiedogwalking.be.
We zouden de verzamelde Apparaatgegevens kunnen opslagen (met name je IP-adres) voor controle op potentiële risico’s en fraude, en meer in het algemeen om onze Site te verbeteren en te optimaliseren (bijvoorbeeld door analyses te genereren over hoe onze klanten op de Site navigeren en om het succes van onze marketing- en advertentiecampagnes te beoordelen).
Apparaatgegevens worden nergens opgeslagen voor onze Site.

We verstrekken je Persoonsgegevens aan derden als Google Analytics om te begrijpen hoe onze klanten de Site gebruiken. Op de pagina https://policies.google.com/privacy?hl=nl vind je meer informatie over hoe Google je Persoonsgegevens gebruikt. Je kunt je ook afmelden voor het gebruik van Google Analytics op de pagina https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

We kunnen je Persoonsgegevens ook verstrekken om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving, om gevolg te geven aan een dagvaarding, huiszoekingsbevel of ander rechtsgeldig informatieverzoek dat we ontvangen, of om onze rechten op andere manieren te beschermen.

GEDRAGSGERICHT ADVERTEREN
Zoals hierboven beschreven, gebruiken we je Persoonsgegevens om je gerichte advertenties of marketingberichten te sturen die kunnen aansluiten op je belangstelling. Voor meer informatie over hoe gerichte advertenties werken, kun je terecht op de informatiepagina van het Network Advertising Initiative (“NAI”) op http://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising/how-does-it-work.

Je kunt je afmelden voor gerichte advertenties via:

FACEBOOK – https://www.facebook.com/settings/?tab=ads
GOOGLE – https://www.google.com/settings/ads/anonymous
BING – https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings/

Je kunt je ook afmelden voor bepaalde van deze diensten via de opt-outpagina’s van de Digital Advertising Alliance: http://optout.aboutads.info/.

DO NOT TRACK
Een “Do Not Track”-signaal van je browser leidt er niet toe dat we anders omgaan met het verzamelen en gebruiken van gegevens.

JE RECHTEN
Als je in Europa woont, heb je recht op inzage in de Persoonsgegevens waarover we over je beschikken en kun je vragen dat je Persoonsgegevens worden gerectificeerd, bijgewerkt of gewist. Als je van deze rechten gebruik wilt maken, kun je contact met ons opnemen via de hieronder vermelde contactgegevens.
Als je in de EU woont, merken we bovendien op dat we je persoonsgegevens verwerken voor de uitvoering van overeenkomsten die we met je hebben (bijvoorbeeld als je iets bestelt via de website) of voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen die hierboven zijn opgesomd. Houd er rekening mee dat je Persoonsgegevens worden overgedragen naar landen buiten Europa, waaronder naar Canada en de Verenigde Staten.

BEWAARTERMIJNEN

MINDERJARIGEN
Deze Site is bedoeld voor alle leeftijden.

WIJZIGINGEN
Dit Privacybeleid kan af en toe worden bijgewerkt, bijvoorbeeld omdat we anders gaan werken met gegevens of om andere operationele redenen of omdat dit door wet- of regelgeving wordt vereist.
NEEM CONTACT MET ONS OP
Als je meer wilt weten over hoe we met privacy omgaan of als je vragen hebt of een klacht wilt indienen, kun je een e-mailbericht sturen naar info@bowiedogwalking.be of een brief sturen naar onderstaand adres:

André Delvauxpad 60, Antwerpen , Antwerpen, 2000, België